FOREDRAG & EVENTS

Båden sætter en unik og defineret ramme for fællesskabet – “skæbnesfællesskabet” som Kløvedal omtalte det. – Og det er smukt og essentielt for Havets Højskole. Men det er også en central begrænsning i vores værdiskabelse/levering. Vi arbejder derfor løbende med spørgsmålet om, hvordan vi kan skabe og levere værdi, der rækker udover lønningen på vores både, så det ikke udelukkende er menneskene ombord, som vi skaber værdi for. Her er “Foredrag & Events” en del af svaret på spørgsmålet for os:

Foredrag:
Vi holder løbende online foredrag inden for temaerne sejlads, dannelse, fællesskab, bæredygtighed og livsmestring.

I 2021 afholdte vi bl.a. foredrag med titlerne “Sejladsplanlægning – Sådan planlægger du en sikker og god sejlads”, “VHF for begyndere” og “Søvejsregler for lystsejlere” med op til 350 deltagende pr. foredrag.

Følg med på Havets Højskoles Facebookside for at se vores næste foredrag

Events:
Vi inviterer løbende til events, hvor offentligheden inviteres med. Eksempelvis afholdte vi i 2021 temasejladser med temaer som “Ud i mørket, ind i drømmende” og “Dit Indre Kompas”.

Følg med på Havets Højskoles Facebookside for at se de kommende events