Hvem har glæde af Havets Højskole?

Båden sætter en unik og defineret ramme for fællesskabet – “skæbnesfællesskabet” som Kløvedal omtalte det. – Og det er smukt og essentielt for Havets Højskole. Men det er også en central begrænsning i vores værdiskabelse/levering. Vi arbejder derfor løbende med spørgsmålet om, hvordan vi kan skabe og levere værdi, der rækker udover lønningen på vores både, så det ikke udelukkende er menneskene ombord, som vi skaber værdi for.

Som illustrationen antyder, så arbejder vi med 3 lag af værdiskabelse/levering:

Bådfællesskabet: Det inderste lag og det tætte fællesskab omkring vores både, Snøvsen og Pomfritten. Værdien skabes her i tæt og vedvarende relation med bådfællesskabets medlemmer.

Åbne sejladser: Vi inviterer løbende til åbne sejladser, hvor alle er velkomne. Her ser vi en stor variation i alder, sejlererfaring, motivation, erhverv blandt de deltagende.

Online: Vi har erfaret at vi faktisk godt kan levere egentlig værdi online – fx igennem foredrag og online undervisning. Det glæder os meget at kunne bidrage bredt med værdi – potentielt til mennesker i hele verdenen.