OM HAVETS HØJSKOLE

Havets Højskole er en non-profit forening, der har til formål at:
– fremme interessen og kompetencer inden for sejlads
– virke for godt sømandsskab og sikkerhed til søs
– fremme fællesskab og dannelse
– lette adgangen til at komme ud at sejle
– skabe positive kulturbærere og gode oplevelser til søs
– udføre sine aktiviteter bæredygtigt og i tråd med FN’s Verdensmål
– bidrage positivt til sin omverden generelt

Vision:
Skabe en global Højskole i naturen i Havets ramme, der fremmer fællesskab (1), trivsel (2) og dannelse (3) gennem oplevelser (A).

(A) OPLEVELSER

i 2023:
Hverdagshøjskole i København
Bådfællesskab i Aarhus
Åbne højskolesejladser i Aarhus og København
Online & fysiske foredrag
Højskoletogter i Danmark

i fremtiden, også:

Jordomsejling som global højskole på 3 større sejlbåde
Online univers, der leverer højskolens værdi bredt til samfundet
Fællesskaber i øvrige byer i Danmark

(1) FÆLLESSKAB:

Skibet danner ramme for et unikt fællesskab, der fordrer empati, nærvær, kommunikation, personligt lederskab og mod. Alt sammen i en god kombination med glæde og eventyrlyst.

(2) TRIVSEL:

”At høre til” og ”at føle sig god nok” er dybe behov i mennesket, som Højskolen på helt unik vis kan stimulere gennem oplevelser, autentiske relationer og det at føle sig som en del af noget større. Alt sammen med sikkerhed og tryghed som top-prioritet

(3) DANNELSE: Netop gennem fællesskabet finder individets dannelse sted i mødet med Den Anden på tæt hold. Og også gennem kulturmødet, undervisning, refleksion, samtaler og feedback.

Holdet bag:
Havets Højskole drives af en gruppe frivillige som løfter opgaver med koordination, instruktørvirke, vedligehold, sociale medier, fundraising og meget mere. I fortjener et KÆMPE TAK! Og samtidig er man meget velkommen til at kontakte os, hvis man har lyst til at være med på holdet.

Bestyrelsen består af:

Marc Skjerning – Officer på Kongeskibet, Kaospilot, Cand. merc, Tidl. højskolelærer
(marc@havetshojskole.dk)

Peter Øhlers – Efterskolelærer på Skolerne i Oure
(peter@havetshojskole.dk)

Asta Fink-Jensen
(asta@havetshojskole.dk)

Historien:

Havets Højskole er vokset ud af drømmen om at skabe en sejlende Højskole. At flytte en gammel, vigtig, højtelsket institution ud i nye rammer. At genfortolke Højskolen og sætte den i direkte relation til naturen. Den natur som den digitale udvikling (smartphones, virtual reality, zoom-møder, Netflix) kan drage os væk fra, men som er så vigtig for vores trivsel og vores forbindelse til os selv som mennesker. Båden er en fantastisk ramme til at samle mennesker i et fællesskab, hvor man bliver konfronteret med sig selv og sin medsejlere. Det er et smukt forpligtende fællesskab, hvor alle skal byde ind, hvis det skal fungere optimalt – og i sidste ende kan ens liv være afhængig af Den Anden. Samtidig giver båden ramme til horisont og refleksion. Man kan sætte sig alene på dækket en rolig morgen og lade sindet behandle livet derhjemme. Måske skaber det nye perspektiver og inspiration til ny handling. Meget ofte skaber båden ramme for gode samtaler.

Projektfilosofien er organisk og iterativ. Havet er dynamisk, adaptivt og altid i bevægelse. Lige så er projekt. Projektet startede derfor ved at sætte lidt energi i vandet og starte et lille fællesskab omkring en Spækhugger, Snøvsen, i Aarhus. Et græsrodsprojekt. Et eksperiment, hvor en båd blev stillet rådighed i Marselisborg Havn med ønsket om og invitationen at alle involverede bidrog positivt, men ingen var forpligtet til noget. Netop fordi projektfilosofien er organisk skal fællesskaberne også vokse ud af lyst.

De involverede skal være draget af projektet. Ingen skal overtales. Projekt Snøvsen voksede i 2020 fra et privat opslag på Facebook og via rygter og delinger til et fællesskab med +500 deltagere og et selvstændigt og autonomt hold af frivillige som drev projektet. Det virkede til at det var den gode historie og den gode energi, der af sig selv skabte en god fortælling og et godt rygte, så Snøvsen helt naturligt fik mange og gode venner. I 2020 blev projektet født med en præmis om at driftsudgifterne på Snøvsen (ca. 14000 DKK) skulle dækkes af frivillige donationer, hvis projektet skulle have en fremtid. Da året var omme var følges realiseret:

AKTIVITET 2020
99 dage med aktivitet og 38 dage uden aktivitet

SNØVSENS HELBRED 2020
Generelt ok, men der var behov for højere grad af løbende vedligehold – og en større økonomi til vedligehold, hvis båden skulle holdes driftsikker og sikkerhedsmæssigt i top.

ØKONOMI 2020
Ca. 15.000 DKK i private donationer (110% af måll)

Disse resultater gav grundlag for at fortsætte projektet i sin form og samtidig momentum til at udvikle projektet i retning af den store drøm: En Højskole på Havet. Det var nu bevist, at der relativt nemt kunne samles et fællesskab omkring en båd med nogle af Højskolens værdier som centrum; nemlig det at ville bidrage positivt, det at ville være aktive i et fællesskab, det at prøve nyt og støtte hinanden når der trædes nye skridt, det at tage initiativ til at realisere noget og det være drevet af følelsen af at være en del af noget større end en selv.

Drømmen om en jordomsejling med 3 sejlbåde med et økonomisk behov på 8.000.000 DKK virkede som en drøm, der kræver yderligere momentum for at kunne realiseres. Derfor har tanken været at fortsætte opbygningen af momentum i Aarhus gennem Snøvsen og begynde at opbygge momentum i KBH omkring en ny båd, X99’eren, Pomfritten. Endnu et projekt der inviterer til hverdagseventyr og bygger på højskolens værdier. Drømmen er at de involverede kan få følelsen af Højskole, når de interagerer med Pomfritten og Snøvsen. Det gør sig gældende i det at ville hinanden, stemningen, fællesskabet, fællessangen, musik, kaffen, at ville livet, samtalerne, støtten, de unikke oplevelser og det almenmenneskelige møde.

En central del af den iterative projektfilosofi er PROTOTYPEN. Buid-measure-learn-buid-measure-learn-build….. Snøvsen var en prototype på et fællesskab til søs. Lige så er Pomfritten. Med Pomfritten og Snøvsen i hænde er det nu muligt at lave en mere specifik prototype på den store drøm om et togt rundt om jorden, nemlig et togt rundt i DK. Derfor lavede Havets Højskole i sommeren 2021 et togt med afgang fra Marselisborg Havn, rundt i de danske farvande som en sejlende højskole med Snøvsen, Pomfritten og Ingeborg (en X79’er som er ven af projektet). Bådene var fyldt med højskolemennesker og en fotograf til at fange stemningen, oplevelser og potentialet i Havets Højskole. 

DK-togtet i 2021 skulle skabe oplevelser, erfaring, historie, ambassadører og content som skulle bidrage til vores momentum mod at realisere drømmen om jordomsejlingen. Jovist er DK-togtet og de andre aktiviteter her formidlet som et middel imod målet, MEN det er en VIGTIG og underliggende præmis at selvom at projektet har en mål og en drøm i horisonten, så er hver en sømil på imod horisonten meningsfuld og et mål i sig selv. Hvis projektet dør og aldrig får realiseret jordomsejlingen, så er alle de ting der er sket i Havets Højskole sket med fuld nærvær og kærlighed til netop det øjeblik der blev skabt, jovist med fortællingen om at “måske en dag…..”, men aldrig reduceret til blot at være et step på vejen.

I nærværende historie er nu tegnet et billede af 3 grundsten i Havets Højskole, nemlig:

1. Hverdags-højskole-eventyr til søs (Snøvsen i Aarhus, Pomfritten i KBH)
2. Højskoletogt til søs i DK
3. Jordomsejling

Og den sidste byggesten i den nuværende Havets Højskole er foredrag og events. Foredrag fordi det er en central del af Højskolen, og fordi det er en god måde at lade Verden mærke at vi har noget på hjerte. Foredragene vil være middel til udlevelsen af vores formål. Foredragenes indhold vil naturligt fødes ud af Havets Højskoles formål. Eksempelvis blev i marts 2021 afholdt et foredrag om hvordan man planlægger en sikker og god sejlads, med 350 detagere og over 1000 mennekser der trykkede “deltager”, “interesseret” eller inviteret sine pårørende på eget initiativ. 

Termen “Events” dækker over ønsket om at ville samle fællesskaber om andet end sejlads. Det kunne eksempelvis være fællessang, dans, bæredygtighed, bevægelse og hvad fællesskabet ellers ønsker at samle sig om i Havets Højskoles ånd.