Sikkerhed til søs

Sikkerhed til søs er af allerhøjeste prioritet i Havets Højskole.
Dette efterleves gennem følgende bestemmelser og vores sikkerhedsinstruks ([Tryk her])

Sikkerhed til søs i Havets Højskole

Det er skippers ansvar på den enkelte sejlads at efterleve de følgende bestemmelser. Såfremt skipper mangler materiel eller andre vilkår for at kunne efterleve disse bestemmelser meddeles dette hurtigst muligt til projektlederne.

Redningsveste
Vi sejler med redningsveste der er SOLAS eller EU-godkendte, og overensstemmelsesmærkede med enten Ratmærke2) eller CE-mærke jf. BEK nr 1687 af 12/12/2016 (Gældende) “Bekendtgørelse om sikkerhed ved sejlads med fritidsfartøjer samt sikkerhedskrav til fritidsfartøjer over 24 meter i længde”, kapitel 3, §5, stk. 6

OBS: 
– Man må altid bære vesten hvis man ønsker dette
– Skipper kan godkende at vestene blot er ombord, men ikke bæres, hvis skipper mener dette er sikkert og forsvarligt ift. situationen og vejrliget
– Der bæres altid redningsvest mellem solnedgang og solopgang med mindre man er om læ

Gasinstallationer
Gasinstallationer skal overholde bilag 2 i ovennævnte bekendtgørelse

Sikkerhedsinstruks
Før sejlads afholdes en sikkerhedsinstruks for hele besætning.

Sikkerhedsinstruksen findes herunder som bilag. I takt med besætningens erfarings- og vidensniveau stiger i løbet af sæsonen, kan indholdet af sikkerhedsinstruksen tilpasses. Den skal dog altid indeholde: plan ved brand, plan ved MOB, anvisning af og regler for  redningsveste for den pågældende sejlads og plan for kontakt til land.

Kontakt til land
Det sikres før hver sejlads at der mulighed for kontakt til land. Bådene er udstyret med håndholdte VHF-radio med action card der forklarer procedure for håndtering. Det sikres før sejlads at der er tilstrækkeligt batteri på VHF-radioen.

Fast rutine før sejlads:
Check-in fra alle besætningsmedlemmer: Hvordan har vi det? Erfaringsniveau? Korrekt påklædt?
Status på båden
Sikkerhedsinstruks
Præsentation af sejlplan: Rute, formål (tema), vejr
Briefing af havnemanøvre

Træning af MOB
Der trænes MOB på de første 2 sejladser i sæsonen og derefter en gang månedligt (gerne uanmeldt for besætningen).

Der trænes med fender eller anden genstand som MOB-genstand.

Kendskab til besætningen:
Det haves for øje at gasterne/co-skippere kan være komplet begyndere. Maritime ord oversættes indtil man er helt sikker på at alle i besætningen forstår dem. Der bruges ikke maritime ord i skarpe sikkerheds-situationer før der er sikkerhed omkring at gasten/co-skipper kender disse.

Søvejsregler:
Der sejles til hver en tid efter de gældende søvejsregler og ud fra princippet om “godt sømandsskab”.

Sejladsplanlægning:
Der skabes altid et overblik over den navigatoriske situation før – og løbende under – hver sejlads. Dette gælder søkort, vejret, efterretninger for søfarende og andre relevante forhold for bådens sikre navigation.

Håndtering af skøder, fald og trosser:
Besætning instrueres i korrekt håndtering af skøder, fald og trosser, så risikoen for en skade minimeres. Såfremt usikker håndtering af skøder, fald eller trosser erkendes interveneres der straks og der instrueres i korrekt og sikker håndtering.

OVENSTÅENDE BESTEMMELSER ER ET SUPPLEMENT TIL DEN GÆLDENDE SIKKERHEDSINSTRUKS

SIKKERHEDSINSTRUKS: [Tryk her]